Zagłębie wad genetycznych

Zapewne wielu z nas słyszało o licznych przypadkach narodzin dzieci w Indiach, które są dotknięte rozmaitymi chorobami oraz wadami genetycznymi. Te statystyki w przypadku Indii są wyjątkowo duże, co musi budzić i budzi uzasadniony niepokój. Przykładowo w tym kraju notuje się największą liczbę przypadków narodzin bliźniąt syjamskich, a więc dzieci zrośniętych różnymi częściami ciała. Czasami zrosty są tak skomplikowane, że nie ma możliwości skutecznego rozdzielenia bliźniąt bez poświęcenia życia jednego lub obojga dzieci.

Poza tym na świat przychodzi sporo niemowląt z wadami wrodzonymi takimi jak deformacje ciała, brak kończyn czy zniekształcenia twarzy. Trudno jednoznacznie stwierdzić, dlaczego akurat w Indiach problemy te występują z taką intensywnością. Pewne jest natomiast to, że statystyki w tym zakresie nie ulegają poprawie. Być może źródłem problemów są występujące częściej niż w reszcie populacji kłopoty z pulą genetyczną, które kończą się poważnymi przypadłościami.

Część z nich sprawia, że dzieci są porzucane przez rodziców, a innym razem – otaczane niemalże boskim kultem.