Sklepy, czyli duże jednostki handlowe

https://edumax.com.pl/

Kolejnym rodzajem jednostek prowadzących działalność handlową są wszelkiego rodzaju sklepy.

Są to przede wszystkim obiekty zajmujące większą powierzchnię lokalową i dzięki temu posiadające bardziej rozległy i urozmaicony wybór asortymentowy w stosunku do wcześniej wspomnianych sklepików.

Cechą charakterystyczną tych obiektów jest fakt, iż do prawidłowego ich funkcjonowania wykorzystywany jest personel najemny, zarówno pełniący funkcję sprzedawcy, czy też kasjera, ale także i kierownika.

Ponieważ zasięg działania sklepów jest o wiele większy i nie ogranicza się tylko do klientów zamieszkujących okoliczne domy czy też bloki, nie ma już w takowych sklepach relacji personalnych pomiędzy pracownikami a klientami.

Pojawia się tylko relacja zawodowa, w globalnym aspekcie niesprzyjająca budowaniu schematu przynależności klienta do danego sklepu.

Powoduje to, iż często pojawia się tutaj klient przypadkowy, a okoliczni mieszkańcy tylko w jakiejś części są ich stałymi bywalcami.